محاسبه درصد مگنتیت و هماتیت سنگ آهن

سنگ آهن از فراوانترین کانی های موجود در زمین است که اکسید آن حدود ۵ درصد از پوسته زمین را شامل می شود. کانی های رایج سنگ آهن هماتیت (Fe۲O۳) با ۷۰ درصد آهن و مگنتیت (Fe۳O۴) با ۷۲ درصد آهن هستند.
ادامه مطلب