فروش اخرا هرمز

اخرا اصل هرمز به انحصاری شرکت تولیدی معدن پودر با مش ۱۵۰۰ به فرمول شیمیایی fe203 ترکیبی بی بو غیر سمی با رنگ قرمز است. این پیگمنت دارای رنگ دهی بالاست که رقیبی قوی برای مشابه شیمیایی خودش محسوب می شود .و
ادامه مطلب